MHP'DEN REFAH VE HUZUR PROJESİ


MHP, açıkladığı, 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programı' ile terörün bitirilmesi için alınacak tedbirle ilgili AKP'ye teklif sundu. Açıklanan program, AKP'nin aceleyle hazırladığı ve sonuçsuz kalacağı şimdiden belli olan, 'Cazibe Merkezleri Programı'nın revize edilmesi imkanını getiriyor.  


ÖNEMLİ ÖNERİLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıkladığı "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkındırma Programı" ile terörle mücadelenin eksik kalan ayağının tamamlaması için bir öneri getirdi. Açıklanan program,  terörle mücadele vizyonu doğrultusundaki tedbirlerle terörün bitirilmesini, bölgedeki kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılmasını, yoksulluğun azaltılmasını, ekonomik, sosyal ve siyasi uzlaşmanın sağlanmasını hedefliyor.

4 BAŞLIK ALTINDA TOPLANIYOR
ALINMASI öngörülen tedbirler, "Terörle Mücadele Programı, Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı,  Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programı ve Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı" olarak  4 başlık altında toplanıyor. Bölgedeki vatandaşlarımızın hem üretime katılmasını ve ürettiği değerden pay almasını, hem de kamu hizmetlerine yakından, kolay ve etkin bir şekilde kavuşmalarını öngörüyor.

BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI
MHP Lideri Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı programı hatırlatarak, "Artan terör olayları ve özellikle başta PKK olmak üzere IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine katılımı engellemek amacını taşıdığı anlaşılan bu projenin üstün körü hazırlandığı da açıktır. Bu itibarla revize edilerek amaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önerimizin samimiyetle ele alınmasını öneriyoruz" dedi.  

       MHP açıkladığı, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programı" ile terörün bitirilmesi için alınacak tedbirle ilgili AKP'ye teklif sundu. Açıklanan program, AKP'nin aceleyle hazırladığı ve sonuçsuz kalacağı şimdiden belli olan, Cazibe Merkezleri Programı'nın revize edilmesi imkanını getiriyor.  
      MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıkladığı "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkındırma Programı" ile terörle mücadelenin eksik kalan ayağının tamamlaması için bir öneri getirdi. Açıklanan program,  terörle mücadele vizyonu doğrultusundaki tedbirlerle terörün bitirilmesini, bölgedeki kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılmasını, yoksulluğun azaltılmasını, ekonomik, sosyal ve siyasi uzlaşmanın sağlanmasını hedefliyor.
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir basın toplantısıyla açıkladığı programa göre alınması öngörülen tedbirler, "Terörle Mücadele Programı, Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı,  Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programı ve Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı" olarak dört başlık altında toplanıyor. Bölgedeki vatandaşlarımızın hem üretime katılmasını ve ürettiği değerden pay almasını, hem de kamu hizmetlerine yakından, kolay ve etkin bir şekilde kavuşmalarını öngörüyor.
    Bahçeli, Başbakan Binali  Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı programı hatırlatarak, "Artan terör olayları ve özellikle başta PKK olmak üzere IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine katılımı engellemek amacını taşıdığı anlaşılan bu projenin üstün körü hazırlandığı da açıktır. Bu itibarla revize edilerek amaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önerimizin samimiyetle ele alınmasını öneriyoruz" dedi.  

''AKP'NİN PROGRAMI ÜSTÜN KÖRÜ HAZIRLANDI''
  Bahçeli Başbakan Binali Yıldırım'ın son açıkladığı cazibe merkezleri projesinin geçmişten bugüne Türkiye'de uygulanmaya çalışılan projelerin bir benzeri niteliğinde olduğunu, artan terör olayları ve özellikle başta PKK olmak üzere IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine katılımı engellemek amacını taşıdığı anlaşılan bu projenin üstün körü hazırlandığı söyledi. Bahçeli, "Bu itibarla revize edilerek amaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iyi niyetli bir yaklaşımla hazırlandığını düşündüğümüz bu program sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Açıklanan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı" ana hatları, bazı hedef ve politika önerileri bakımından parti politikalarımızla uyumlu olup genel olarak desteklenebilecek düzeydedir.
Hedefler olumlu olmakla birlikte tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün bulunmamaktadır. 
Kuşkusuz bölgede üretim imkânlarının geliştirilmesi hepimiz tarafından arzu edilen bir durumdur. 
Ancak daha evvel denenen bölgesel teşvik uygulamaları yatırım ve üretiminin artırılması için yeterli olmamıştır.
Bu nedenle de teşvik sisteminin daha dar kapsamlı ve sektörel teşvikler olarak yapılandırılması öngörülmüştür. 
Böyle bir düşünceden hareket ederek biz de Beyannamemizde üretimi gerçek anlamda artıracak sektörel ve dar bölgeli bir teşvik sistemini gündeme getirmiştik.  
Diğer desteklerle birlikte devlet alım garantisi verilmek suretiyle üretimin desteklenmesi önemli ve yeni bir unsur olarak görülmektedir. 
Fakat, "milli birlik ve bütünleşme" temel anlayışı içinde entegre bir proje olarak ele alınmaması halinde bu projeden beklenen sonucun elde edilmesi zor olacaktır. Bu nedenle Sayın Yıldırım'ın açıkladığı projenin, partimizin daha önce de kamuoyuna sunulan ve çağdaş gelişmelere göre revize edilen "tarım kentleri" veya "merkez köyler" projeleri kapsamında ele alınmasını samimiyetle öneriyoruz" dedi. 

SOSLAY VE SİYASİ UZLAŞMA
        
 Bahçeli, programın ayrıntılarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
 "Kırsal Kalkınma Merkezleri" adıyla projelendirdiğimiz model aslında "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programı" adı altında ortaya koyduğumuz; ekonomik büyüme, sosyal gelişme, toplumsal uzlaşma ve milli birlik ve bütünleşmeyi hedefleyen entegre programın bir alt programıdır. 
Önerdiğimiz ana program, öngördüğümüz terörle mücadele vizyonu doğrultusundaki tedbirlerle terörün bitirilmesini, bölgedeki kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılmasını, yoksulluğun azaltılmasını ekonomik, sosyal ve siyasi uzlaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir.
 "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programımızın temel amacı; bölgedeki 23 ilde ekonomik büyümeyi, sosyal gelişmeyi ve toplumsal uzlaşmayı sağlayarak 'milli birlik ve bütünleşmeyi' temin etmektir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Kalkındırma Programı kapsamında 4 adet alt program uygulamayı amaçlıyoruz.
Bunlar;
1-Terörle Mücadele Programı.
2-Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı.
3- Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programı.
4-Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı.
Terörle Mücadele Programımızın temel amacı milli birlik ve bütünlüğün sürdürülebilmesi, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
Bu kapsamda, bölgede yaşayan kardeşlerimizin öncelikle PKK saldırısından kurtarılması, devlet otoritesinin tam olarak inşa edilmesi esastır.
Bununla birlikte refah ve huzuru tesis edecek ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınması suretiyle kardeşliğin güçlendirilmesini sağlamaktır.
Ortaya koyduğumuz bu program terörün unsurları ile bunları doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına dönük çözüm politikalarını içermektedir.
Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı ise, partimizin kuruluşundan itibaren Türkiye'nin kalkınması ve milli birliğin sağlanması için önerdiğimiz, terörle mücadele politikaları ile tarım kentleri veya merkez köyler olarak adlandırdığımız projelerin ülkemizin bugünkü şartlarına uyarlanmış halidir. 
Bu tür programların başarılı olabilmesi için ekonomik, sosyal, siyasi ve güvenlik politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve uygulanması bize göre ve yaşadığımız tecrübeler ışığında zorunluluktur.

KIRSAL KALKINMA MERKEZLERİ
Terör örgütlerine katılım tek başına ekonomik ve sosyal geri kalmışlıkla izah edilemese de bu durum istismar edilerek teröre zemin hazırlayan bir neden olarak kullanılmaktadır.
Bu itibarla bir yandan vatandaşlarımızı terör örgütünün tasallutundan kurtaracak mücadele yapılırken diğer yandan da örgüte katılımı engelleyecek istismara açık konuları ortadan kaldırmak durumundayız.
Tüm kamu hizmetlerine en yakından ve kaliteli erişimi sağlayacak, yapılacak yatırımlarla üretim ve istihdamı artıracak ve insanlarımızın sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturmak amacıyla Kırsal Kalkınma Merkezleri Programı uygulanmalıdır.
Teklifimizin özünde, Kırsal Kalkınma Merkezlerinin merkez köylerden oluşması yatmaktadır.
Böylelikle kom, divan, mezra ve köylerdeki vatandaşlarımız bulundukları yerde erişemedikleri hizmetleri bu merkezlerden alabileceklerdir.
Birçok hizmete bu merkezlerde erişim imkanı olacak, vatandaşlarımız hem üretime katılacak ve ürettiği değerden pay alacak, hem de kamu hizmetlerine yakından, kolay ve etkin bir şekilde kavuşacaklardır.
Kırsal kalkınma Merkezleri, her ilçede kaymakam başkanlığında sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları, ilçe milli eğitim, sağlık, tarım, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanının katılımıyla belirlenecektir. 
Daha sonra valinin başkanlığında il müdürleri ve oda başkanlarının iştirakiyle oluşturulacak komisyonda il bünyesindeki tüm kırsal kalkınma merkezleri tespit edilecektir.
Söz konusu merkezler coğrafi durum, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı, demografik yapı, hammadde kaynakları, madencilik, turizm vb. ticari faaliyet imkanları, tarihi ve kültürel yapı, güvenlik ve afete duyarlılık, tarım ürünleri üretimi ve potansiyeli gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecektir.
Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artırmak için kırsal kalkınma projeleri kapsamında köy kalkınma planları yapılacak ve alt yapı yatırımları en kısa zamanda tamamlanacaktır. 
Bu doğrultuda köy sosyal yaşam üniteleri geliştirilecek, enerji, su şebekeleri ve depolama birimleri ile arıtma sistemleri sağlıklı hâle getirilecektir. 
Program merkezi köyleri kapsadığından, idari düzenlemelerde nahiye ya da bucak olarak tabir edilen yerler ile bunların dışındaki yerleşim birimlerinin kırsal kalkınma merkezi haline getirilmesi, bu merkezlerde "mülki idare temsilciliği" oluşturulması öngörülmektedir.

GELİŞMİŞLİK FARKININ GİDERİLMESİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programı kapsamındaki diğer bir alt program ise Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Programıdır. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin topyekün gelişmesi ve kalkınması, entegre bölgesel politikaların uygulanmasını da gerekli kılmaktadır. 
Bu çerçevede bölgelerin, illerin ve ilçelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri, temel sorunları ve potansiyellerinin belirlenmesine yönelik olarak il gelişme plânları hazırlanmalıdır.
Her il ve ilçe için hedef sektörler belirlenmelidir. 
Özellikle küçük ölçekli iller ve ilçeler için "bir il/ilçe bir sektör" prensibinden hareketle hedef alt sektörler somut olarak tespit edilmeli, devlet-millet işbirliği içinde uygulamaya konulacak projelere destek verilmelidir.
Teşvik mevzuatı da bu doğrultuda ilçe ve sektör bazlı olarak düzenlenmelidir. 
Yerel aktör ve dinamikler devreye sokularak yöreye özgü mikro kalkınma model ve projeleri geliştirilmelidir.

EKONİMİK BÜYÜME
Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Kalkındırma Programının öngördüğümüz dördüncü ve son alt başlıktır. 
Tek başına ekonomik büyüme bir ülkede sosyo-ekonomik sorunları aşmak için yeterli olmadığı gibi bu tür bir büyüme sürdürülebilir de değildir.
Toplumun değişik kesimlerinin ve bütün bölgelerin katıldığı ve kapsandığı bir dengeli büyüme temel amaç olmalıdır. 
Katılımcı ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Programıyla, toplumun ve bütün bölgelerin topyekûn üretime katılması, katıldığı oranda üretimden pay alması ve "ortaklık" anlayışına dayanan "katılımcı kalkınma" ile doğal ve beşeri kaynakların harekete geçirilmesi sağlanacaktır. 
Esnaf, sanatkâr, çiftçi, ev kadını ve gençlerin atıl kaynakları harekete geçirecek yöntemlerle üretime daha aktif katılımları temin edilecektir. 
Geliştirilecek "yerinde" projeler ile büyük kentlere göç de önlenebilecektir. 
"Birlikte yönetim birlikte üretim" kapsamında tarımda ve küçük sanayide katma değeri yüksek ürünler üretilmesi sağlanacaktır. 
Bölgenin her yerinde uygulamaya konulacak projelerle çalışanlar aynı zamanda fabrikalara, işyerlerine ortak olacaklar ve yönetime katılacaklardır. 
Herkesin kalkınma hamlesine katkı verdiği demokratik bir anlayış içinde yürütülecek projelerin hayata geçmesiyle ilave istihdam sağlanacaktır. 
Pazar imkânlarının geliştirilmesi ile üretim gelire dönüştürülecek ve yoksulluk azalacaktır. 
Yeterli gelir elde eden vatandaşlarımız karnını doyurmak için bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalmayacaktır. 
Bu şekilde Türkiye, doğal ve beşeri kaynaklarını daha etkin kullanabilecek, kalkınma hareketine ivme kazandıracaktır.

PROGRAMIN FİNANSMANI
Programın finansmanı için bütçe imkânlarının yanı sıra yeni bir fon kurulacak ve kaynakları münhasıran bu program için kullanılacaktır.
Kamu kesimi doğrudan cari, yatırım ve transfer harcamaları yapacaktır. Ayrıca özel sektör yatırımlarını destek anlamında devlet vergi indirimleri ve özel sektöre transfer harcaması yapacaktır.
Programın maliyetlerinin devlet bütçesinden karşılanması esastır. 
Bunun yanında harcamaların finansmanına yardımcı olmak amacıyla "Türkiye Kırsal Kalkınma Fonu" adıyla yeni bir fon oluşturulacaktır.
Terör örgütlerinin el konulan mal varlığından elde edilen gelirler ile kaçakçılığın önlenmesine bağlı olarak elde edilen ilave gelir bu fona aktarılacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan halkımızın refahı için harcanacaktır. 
Öte yandan GAP ve DAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin uygulanması da koordinasyon içinde yürütülecek ve uygulamadaki çok başlılık ve bunun yol açtığı kaynak israfı önlenecektir.
Ayrıca, daha önce aktif işgücü programları ve GAP projesi için yapıldığı gibi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da istihdamı artırıcı projeler için kaynak aktarılacaktır. 
Milli birlik ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla gerçekleşmesini önerdiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Kalkındırma Programı kapsamında uygulanmasını öngördüğümüz temel politikalar terörün tahribatını önlemede, milli birlik ve kardeşliğimizi sağlam esaslara bağlanmasına katkı verecektir.
Başbakan'ın 2 Eylül'de gündeme getirdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım Destek Hamlesinin kağıt üstünde kalmaması, önerilerimizin de dikkate alınarak sonuca bağlanması yürekten temennimizdir.
Biz, hükümet kararlı ve dürüst olduktan sonra; Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve ekonomik gelişmişlikleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya varız ve hazırız.''
Paylaşki Değeri Artsın :
Print PDF

Yükleniyor...

Son Yazılar

Köşe Yazarları

Popüler

Dış Kaynaklar

 
Support : Site Yaptır | Web Destek | Danışmanlık
Yazılım/Tasarım : ERSA
Copyright © 2013. İstanbul Haber Gazetesi - İstanbul'un Sesi
Ersa Tasarım
Copyright 2012 Site Oluştur | Bu Bir Er-Sa Markasıdır. Tasarım: Creating Website